Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazała się informacja, że już w drugim tygodniu lutego br. rozpoczną się szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19, w tym instruktorów praktycznej nauki zawoduInstruktorzy praktycznej nauki zawodu będą zgłaszani na szczepienie przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej w ramach systemu SIO, w sytuacji kiedy wyrazili zgodę na rejestrację na szczepienie. Szczegółowe informacje w tej sprawie można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepimysie--w-drugim-tygodniu-lutego-rozpoczynamy-szczepienia-nauczycieli.

W związku z tą informacje instruktorzy praktycznej nauki zawodu od dnia dzisiejszego tj 08.02.2021r do 09.02.2021r  mogą zgłaszać chęć zaszczepienia się w sekretariacie Biura Cechu tel.18 20 68501 w godzinach 8.00-16.00 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem następujących danych : imię i nazwisko, nr tel kontaktowego, PESEL.

UWAGA:

Nie będzie możliwe zarejestrowanie nauczycieli i innych osób w wieku 60 lat i więcej czyli urodzonych przed 1962r. 

W przypadku rzemieślników szkolących uczniów z kilku szkół zgłoszenie należy złożyć tylko w jednej szkole .

 

 

Od poniedziałku, 1 lutego 2021r obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą kontynuowali zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Źródło : MEN 

Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 3g Ustawy o Rzemiośle Izby Rzemieślnicze pobierają opłaty za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Opłaty te służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów.
Zgodnie z pkt.4 ust3g art.3 Ustawy o Rzemiośle Izba Rzemieślnicza informuje kandydatów o wysokości przedmiotowych opłat, stawki te w każdym roku podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług komunikacyjnych. Zgodnie komunikatem z dnia 15 stycznia 2021 roku Prezesa GUS wskaźnik wzrostu cen w 2020r wyniósł 3,4% . Po aktualizacji o ten wskaźnik stawki opłaty za  egzaminy  w 2021r wynoszą:

·        egzamin mistrzowski    – 1 448 zł

·        egzamin czeladniczy     –   724 zł

·        egzamin sprawdzający –   259 zł

 Źródło: Związek Rzemiosła Polskiego

Jakie wsparcie można otrzymać

W ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 o wartości 13 mld zł mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać subwencję finansową PFR. Subwencja finansowa będzie mieć bezzwrotny charakter, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie udzielania subwencji i w umowie subwencji finansowej.

Kiedy i gdzie będzie można ubiegać się o wsparcie

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z 45 branż, które odnotowały minimum 30% spadek obrotów w okresie od kwietnia do grudnia lub od października do grudnia 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku, będą mogły ubiegać się o subwencje od 15 stycznia 2021 roku. Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 roku przez system bankowości elektronicznej – podobnie jak w ramach Tarczy PFR 1.0.

Czytaj więcej...

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.01.2021r  od dnia 18 stycznia 2021r. do dnia 31 stycznia 2021r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Szanowni Członkowie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem

W związku z planowanym w II kwartale 2021r Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zgromadzeniem Członków Cechu, zwracamy się z prośbą o uregulowanie zaległych składek członkowskich za rok 2020r. 

Zgodnie z §9 ust.2 pkt 3 Statutu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem „ nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego członek Cechu, który zalega z wpłaceniem składki powyżej 6-miesięcy”. 

Informacje dotyczące zaległych składek można uzyskać pod numerem telefonu  18 20 68334, lub w siedzibie Cechu ul.Gimnazjalna 1 w Zakopanem pok.nr 212.

Biuro Cechu

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

6118431
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
698
4940
26360
6042793
145967
186094
6118431