×

Uwaga

Lack of access rights - File 'http:/encrypted-tbn0.gstatic.com/images'

Od wtorku 20 września 2022r obowiązuje ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadza dodatki, która wprowadza jednorazowe dodatki do ogrzewania innym paliwem niż węglem oraz zobowiązuje dostawców ciepła systemowego do ustalenia jego średniej ceny z rekompensatą. Zgodnie z nową ustawą jednorazowy dodatek dostaną gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym. Wyniesie on:

  • 3000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pelet drzewnym lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek jest przyznawany na wniosek złożony do 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania. Ma być wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Warunkiem uzyskania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków według stanu na dzień 11 sierpnia 2022 r. Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dla wszystkich przysługuje jeden dodatek zgodnie z zasadą: jeden adres, jeden dodatek. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego, a gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła. Jeśli wniosek złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek dostanie ta, która pierwsza złożyła wniosek. Dodatek przyznaje wójt, burmistrz albo prezydent bez konieczności wydania decyzji. Samorząd wyśle tylko informację o przyznaniu dodatku na podany mail.

Z nowego dodatku grzewczego nie skorzystają osoby, którym przysługuje dodatek węglowy oraz osoby, które korzystają z ciepła systemowego objętego ochroną przed podwyżkami na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych. Dotyczy to m.in. mieszkań i domów, do których ciepło jest dostarczane z kotłowni gazowych należących do spółdzielni lub wspólnot. Tam już mieszkańcy są objęci niższymi stawkami za gaz. Obowiązująca od wtorku ustawa nie przewiduje też dodatku dla ogrzewających domy czy mieszkania prądem. Dla nich rząd szykuje nowy dodatek, tzw. tarczę 1000 plus.

Źródło : Business Insider

W przyszłym roku czeka nas dwukrotne podniesienie płacy minimalnej:

  • od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3490 zł (ok. 2700 zł netto), a minimalne wynagrodzenie godzinowe 22,80 zł;
  • od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3600 zł (ponad 2780 zł netto), a minimalne wynagrodzenie godzinowe 23,50 zł.

Dwukrotna zmiana kwot nie jest pomysłem rządu, a wynika wprost z obowiązujących przepisów. To efekt inflacji, która nakłada na władze taki obowiązek. Gdy w ustawie budżetowej prognozowany wskaźnik przekracza 5 proc., to najniższą krajową należy podnieść od stycznia, a później od lipca 2023r.

O ile wzrośnie płaca minimalna w 2023 roku? W planach dwie podwyżki -  Biznes w INTERIA.PL

W sobotę 3 września 2022r odbyła się XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła i Przedsiębiorczości do Sanktuarium Matki Boskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tradycją stał się udział w niej członków zakopiańskiego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem. Podczas tegorocznej pielgrzymki Cech reprezentowany był przez członków Zarządu Cechu wraz z pocztem sztandarowym i rodzinami. Delegacji Cechu przewodniczył Prezes Zarządu - Starszy Cechu Franciszek Kaletka.  

Z przyczyn niezależnych od Cechu RRiP w Zakopanem, podany we wcześniejszej wiadomości termin szkolenia w zakresie  instruktażu ogólnego bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów klas I-szych Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem uległ zmianie.

Nowy termin to 14 września (środa) 2022r o godz.11.00. Pozostałe dane dotyczące szkolenia pozostają bez zmian. 

W dniu 12 września 2021r  (poniedziałek) o godz. 9.00 w budynku Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem ul. Gimnazjalna 1 ( I piętro) odbędzie się szkolenie w zakresie  instruktażu ogólnego bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów klas I-szych Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem. W szkoleniu będą mogli również wziąść udział uczniowie klas I-szych, którzy nie uczęszczają do Branżowej Szkoły Cechu ale odbywają praktyczną naukę zawodu u rzemieślników należących do Cechu w Zakopanem. W przypadku tych uczniów pracodawcy proszeni są o ich zgłoszenie do Biura Cechu do dnia 08.09.2022r.

Równocześnie przypominamy, że przed rozpoczęciem pracy, każdy nowo przyjęty pracownik, w tym też uczeń, powinien być przeszkolony na stanowisku pracy. Szkolenie stanowiskowe prowadzi pracodawca lub upoważniona przez niego osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Szkolenie to również należy potwierdzić na karcie szkoleń.

Biuro Cechu

Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem rozpoczęła nowy rok szkolny 2022/2023r od Mszy Świętej w Kościele Miłosierdzia Bożego na Chramcówkach w Zakopanem. W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego udział wzięli przede wszystkim uczniowie klas pierwszych z wychowawcami jak również pozostała część grona pedagogicznego na czele z Dyrektorem Branżowej Szkoły Cechu P.Arturem Skiepko. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem reprezentowany był przez Prezesa Zarządu  Cechu - Starszego Cechu Franciszka Kaletkę oraz Dyrektora Biura Cechu. 

Na rok szkolny 2022/2023 życzymy wszystkim uczniom naszej Szkoły i gronu pedagogicznemu  zdrowia, spokoju, wielu nowych pomysłów oraz dużego zapału do nauki.

 

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

8828305
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
392
2312
5264
8777946
11147
215047
8828305