ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.
 
§  1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł.
§  2. Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2020 r. wyniosło - 5.168,93 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1030).

Okres

1.12.2020 r. - 28.02.2021 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

258,45 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

310,14 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

361,83 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

206,76 zł

 

 Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Uprzejmie informujemy, że osób do 16. roku życia, które udają się do szkół lub placówek lub do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – także do miejsca realizacji tej nauki albo powracających do miejsca zamieszkania, nie obejmuje zakaz samodzielnego przemieszczania się od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 16:00

Podstawa prawna : (§ 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

W dniu 24.12.2020r ( Wigilia ) Biuro Cechu w Zakopanem będzie nieczynne . Za utrudnienia przepraszamy.

 

 W imieniu Zarządu Cechu oraz pracowników Biura Cechu życzymy aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia były czasem spokoju i szczęścia, radości przeżywanej w gronie najbliższych oraz wytchnienia od codziennych obowiązków a w Nowym 2021 Roku niech w każdym domu zagości mądrość, zgoda, uśmiech i dostatek.

 

Dyrektor Biura Cechu                          Prezes Zarządu –Starszy Cechu

 Arkadiusz Klecha                                       Franciszek Kaletka

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poza pewnymi wyjątkami.

Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Podstawa prawna Dz.U. poz. 2087 z 2020 r. – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

6118410
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
677
4940
26339
6042793
145946
186094
6118410