Miesiąc czerwiec to w strukturach rzemiosła bardzo dynamiczny natłok wydarzeń. Walne sprawozdawcze zebrania w Cechach i Izbie Rzemieślniczej, zakończenie nauki w Szkole Cechowej oraz pożegnanie absolwentów. W tym samym okresie odbył się Kongres Rzemiosła Polskiego w Warszawie, gdzie kolega Kazimierz Dudzik z Zakopanego otrzymał najwyższe odznaczenie w rzemiośle - szablę Jana Kilińskiego. 24 czerwca w Częstochowie na Jasnej Górze odbyła się coroczna pielgrzymka rzemiosła. W tym roku Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu była gospodarzem pielgrzymki.

Tekst i zdjęcia: Józef Piech

Galeria - wręczenie szabli Jana Kilińskiego dla Kazimierza Dudzika

Galeria - Zakończenie roku i pożegnanie absolwentów Szkoły Cechowej

Galeria - Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę

 

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę czerwca tj. 24.06.2018r. odbędzie się XXXVII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA POLSKIEGO NA JASNĄ GÓRĘ.

 

 Jak co roku ZAPRASZAMY wszystkich zrzeszonych w naszym Cechu oraz ich rodziny i przyjaciół do wzięcia udziału w tej uroczystości. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Cechu  do 21.06.2018r pod numerem telefonu 18 20 68 501.

24 maja 2018 roku w Auli Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za 2017 rok. Zebranie otworzył Starszy Cechu Franciszek Kaletka, który powitał zebranych i poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych rzemieślników w okresie sprawozdawczym. Na przewodniczącego zebrania wybrano Podstarszego Cechu Kazimierza Dudzika. Sprawozdanie Zarządu odczytała pani Dyrektor Cechu Władysława Skupień. Odczytano również sprawozdanie finansowe za miniony okres oraz plan pracy i wydatków na 2018 rok. Przedstawiono także protokoły komisji rewizyjnej i sądu cechowego. Udekorowano również zaległymi odznaczeniami panią Marię Rzankowską i Stanisława Ligasa. Zebranie zaszczyciła swoją obecnością Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu pani Beata Rzepiela. Zostały również omówione bieżące sprawy odnośnie funkcjonowania i wdrażania zmian w rzemiośle. Na zakończenie tradycyjnie poproszono zebranych na poczęstunek.

Tekst i zdjęcia: Józef Piech

Zobacz więcej zdjęć

Zaproszenie

 

            Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem zaprasza na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w  budynku Cechu przy ul. Gimnazjalna 1, 34-500 Zakopane w dniu 24 maja 2018r r. (czwartek) o godzinie 1000 I termin.

        W przypadku braku wymaganej statutowej liczby członków, zwołuje się zebranie w II terminie 24 maja 2018r r. (czwartek) o godzinie 1030– w tym termie zebranie jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał, bez względu na liczbę obecnych.

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie regulaminu obrad.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 9. Sprawozdanie z działalności za 2017 rok :
 10. Zarządu Cechu,
 11. Komisji Rewizyjnej,
 12. Sądu Cechu.
 13. Sprawozdanie finansowe(bilans Cechu) za 2017 rok.
 14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 15. Podjęcie uchwał w prawie przyjęcia sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi Cechu za rok 2017.
 16. Przedstawienie planu finansowego na 2018 rok.
 17. Podjęcie uchwał w sprawach:

–przyjęcie planu finansowego na rok 2018.

– podział zysku z roku 2017.

 1. Dyskusja i wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków - podjęcie uchwał w sprawach omówionych. według porządku obrad i przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej.
 3. Zakończenie zebrania.

 

Jednocześnie informujemy, że w biurze Cechu w godzinach od 9oo do 13oo w okresie od 07. 05.2018 roku do 23 maja 2018 r roku wyłożone są do wglądu:

 • protokół Walnego Zgromadzenie Członków z 2017 r ,
 • sprawozdanie finansowe za 2017 rok i plan finansowy na 2018 rok,
 • regulamin obrad,
 • projekty uchwał.

 

Uprzejmie prosimy o uregulowanie składek członkowskich do dnia 24.05.2018 r. Będzie również możliwość dokonania wpłaty  w dniu Walnego Zgromadzenia  do  godz. 1000.

 

Przypominamy, że zgodnie z § 9  ust  2 pkt 3 Statutu Cechu Rzemiosł Różnych Przedsiębiorczości w Zakopanem   Nie ma  czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Cechu, członek  który: zalega
 z wypłacaniem składki cechowej powyżej 6 miesięcy
. W przypadku tych osób nie ma obowiązku indywidualnego zawiadamiania  o terminie, miejscu i przedmiocie Walnego Zebrania.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Prezes Zarządu - Starszy Cechu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Franciszek Kaletka

W środę 28 marca w Auli Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem odbyło się spotkanie "Jajeczko Wielkanocne". Pani Dyrektor szkoły Barbara Jachymiak powitała wszystkich, następnie poprosiła o głos Starszego Cechu Franciszka Kaletkę, który w imieniu Zarządu Cechu i swoim własnym składał życzenia młodzieży szkolnej z okazji Świąt. Pani Magdalena Gościej ze Szkoły Cechowej przygotowała okolicznościowy program w wykonaniu uczniów, którzy wykonali również upominki świąteczne (zajączki, jajeczka w czekoladzie). Uczestnicy spotkania składali sobie nawzajem życzenia na okoliczność Świąt Wielkiej Nocy. Była miła przedświąteczna atmosfera i tradycyjny poczęstunek.

Tekst i zdjęcia: Józef Piech

Zobacz więcej zdjęć

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w moc Chrystusa i drugiego człowieka.

Niech radosne Alleluja będzie ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary, a pogoda ducha towarzyszy w trudzie każdego dnia.

W imieniu Zarządu i Pracowników Biura Cechu.

 

Prezes Zarządu – Starszy Cechu

 Franciszek Kaletka

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

2811645
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
1580
2734
36192
2736276
112887
130686
2811645