ZARZĄD CECHU :

Starszy Cechu : PREZES ZARZĄDU - Franciszek Kaletka

Podstarsi Cechu

Kazimierz Dudzik

Edward Chyc Magdzin

Sekretarz :

Maciej Rzankowski

Skarbnik :

Aleksander Minior

Członkowie Zarządu :

Kazimierz Chyc

Andrzej Król

Zastępcy Członków Zarządu :

Jan Strączek

Marek Głowacki

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:

Jan Kassowski

Zastępca Przewodniczącego :

Marta Gałdyn

Sekretarz :

Elżbieta Klimowicz Pietrzyk

Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej :

Grzegorz Stefanik

Józef Piech

SAD CECHOWY :

Przewodniczący :

Jan Kowalczyk

Zastępca Przewodniczącego :

Jan Galica

Członek :

Kazimierz Zelek

Zastępcy Członków Sądu Cechowego :

Stanisław Ligas

Anna Piwowarczyk

POCZET SZTANDAROWY

Bogdan Głowacki

Andrzej Król

Aleksander Minior

Kazimierz Chyc

Rafał Topór

DYREKTOR BIURA CECHU

Arkadiusz Klecha

DYREKTOR SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

Artur Skiepko