ZARZĄD CECHU:

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Starszy Cechu - Prezes Zarządu:
Franciszek Kaletka

Podstarsi Cechu:
Kazimierz Dudzik
Edward Chyc  Magdzin

Sekretarz:
Maciej Rzankowski

Skarbnik:
Aleksander Minior

Członkowie:
Kazimierz Chyc
Andrzej Król 

Z-cy członków Zarządu:

Jan Strączek

Marek Głowacki

 

Przewodniczący:
Jan Kassowski


Z-ca Przewodniczącego:
Marta Gałdyn

Sekretarz:
Elżbieta Klimowicz  Pietrzyk


Z-cy członków Komisji Rewizyjnej:

Grzegorz Stefanik

Józef Piech

 

SĄD CECHOWY:

 

 

POCZET SZTANDAROWY:

Przewodniczący:
Jan Kowalczyk


Z-ca przewodniczącego:
Jan Galica


Członek:
Kazimierz Zelek


Z-cy członków Sądu Cechowego

Stanisław Ligas

Anna Piowowraczyk

 

Bogdan Głowacki
Andrzej Król
Aleksander Minior
Kazimierz Chyc
Rafał Topór


 

DYREKTOR BIURA CECHU:

 

 

mgr Arkadiusz Klecha

 

 

DYREKTOR SZKOŁY:

 

 

mgr  Artur Skiepko