Od 2022 r. mają się zmienić zasady opłacania podatku od deszczu. Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, to nowy podatek obejmie znacznie więcej właścicieli nieruchomości. Tak rząd chce walczyć z wszechobecną "betonozą".Podatek od deszczu to potoczna nazwa opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenu. Czyli w skrócie - trzeba zapłacić, jeżeli zalewa się betonem sporą część działki. Na przykład budując parkingu, podjazdy do garażu itp.Do tej pory podatek od deszczu płacili nieliczni. Obowiązywał on bowiem dla nieruchomości większych niż 3,5 tys. m kw i jednocześnie zabudowanych w przynajmniej 70 proc. Na dodatek zwolnieni z daniny byli właściciele nieruchomości, podłączonych do kanalizacji.

Koniec z wyjątkami

Od stycznia 2022 r. opłata ma bowiem obowiązywać właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 600 m kw. A działki 6-arowe to nie jest wcale nadzwyczajna powierzchnia.

Co więcej, płacić trzeba będzie, jeżeli dom, garaż, parking czy wyłożone kostką ścieżki i podjazdy na działce zajmują łącznie 50 proc. powierzchni gruntu. A o to również nietrudno w przypadku domów jednorodzinnych. Potencjalna baza podatników znacząco się więc zwiększy.

Potencjalne zwiększenie liczby płatników podatku od deszczu to również efekt propozycji wykreślenia z ustawy zasadyzgodnie z którą opłaty nie ponosi się od nieruchomości, które są ujęte w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Usunięcie tego jednego zdania niesie za sobą duże konsekwencje. Dziś bowiem właściciel budynku na terenie skanalizowanym, który zajmuje nawet 80 proc. działki nie ponosi opłat za zmniejszenie retencji. Płaci jedynie za odprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji. Jednak po zmianie dojdzie opłata za zmniejszenie retencji.

Podatek od deszczu. Ile wynosi?

Warto podkreślić, że podatek od deszczu nie jest polskim wymysłem. Obowiązuje również w wielu innych krajach, np. w Korei Południowej, Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy Szwecji.

Ile trzeba będzie zapłacić? Według planowanej na 2022 r. nowelizacji stawki różnią się w zależności od tego, czy właściciel nieruchomości np. zbiera deszczówkę.

Jeśli zdecyduje się na tego typu retencję, to stawka wyniesie zaledwie 5 gr za m kw. Przy zabudowanej w 60 proc. 10-arowej działce trzeba będzie zapłacić 30 zł rocznie.

Z kolei gdy właściciel nie będzie zbierał deszczówki, to stawka automatycznie poszybuje do 300 zł rocznie. W takich przypadkach bowiem stawka wynosi 50 gr za m kw. zabudowanej powierzchni.

Żródło: Business Insider Polska

Zapraszamy na Pielgrzymkę Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, która odbędzie się  27 czerwca tj. w ostatnią niedzielę czerwca 2021r . Pielgrzymka będzie miała ograniczony charakter.  Będzie możliwość oglądania Pielgrzymki na placu za pośrednictwem telebimu.
Dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście w Pielgrzymce  będzie możliwość obejrzenia transmisji na żywo z uroczystości na Jasnej Górze w telewizji Trwam.

W związku z obchodzonym właśnie rokiem Św. Józefa hasło tegorocznej Pielgrzymki brzmi: Rzemiosło z Maryją i Józefem do Jezusa.

Program pielgrzymki:
· 26.06 godz. 21:00 – Apel Jasnogórski z udziałem rzemiosła.
· 27.06 godz. 9:00 – powitanie pocztów sztandarowych oraz delegacji izb i cechów przy figurze Stefana Kardynała Wyszyńskiego, wprowadzenie do Kaplicy Matki Bożej.
· godz. 9:30 – Msza Święta w Kaplicy Matki Bożej.
· godz. 11:00 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.

Z uwagi na epidemię COVID -19 Cech nie będzie organizował zbiorowego wyjazdu na uroczystość.

1 lipca 2021 r. przypada trzeci etap wymiany kas rejestrujących. Kasy fiskalne online zobowiązani są posiadać podatnicy wymienieni w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT. 

Od 1 lipca 2021 r. kasy fiskalne online będą musieli posiadać przedsiębiorcy m.in:

 • kosmetyczki,
 • fryzjerzy,
 • budowlańcy,
 • siłownie oraz kluby fitness 

Terminy wprowadzenia kas fiskalnych online określone zostały w rozporządzeniu wydanym przez Ministra finansów z 10.06.2020 roku w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących posiadających elektroniczny lub papierowy zapis kopii.

Formalności przy wprowadzeniu kasy rejestrującej online.

Przedsiębiorca wymieniający kasę fiskalną na kasę rejestrującą online musi zakupić urządzenie, które posiada potwierdzenie od prezesa GUM (Głównego Urzędu Miar). Następnie trzeba zawrzeć umowę z  serwisantem, który posiada wymagane uprawnienia.  Kolejno trzeba  zadbać o bezpieczne oraz stałe łącze wifi z Internetem. A na koniec przeprowadzić proces instalacji, jak również fiskalizacji kasy, przy serwisancie.

Co robić ze starą, tradycyjną kasą fiskalną?

W momencie zarejestrowania kasy fiskalnej online, następuje obowiązek wyrejestrowania starej kasy. Przedsiębiorca, aby to uczynić, musi złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek o wyrejestrowanie kasy fiskalnej z ewidencji.  

Ulga podatkowa na wymianę kasy fiskalnej. 

Przedsiębiorcy, którzy wymieniają kasę fiskalną mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Wynosi ona 90 % ceny zakupu, pod warunkiem, że nie przekracza 700 zł . W przypadku gdy kwota ulgi jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo   do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Obowiązek stosowania kas fiskalnych online

Już niedługo kasy fiskalne online będą musiały stosować wszystkie branże. Kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii, będzie można nabyć tylko do grudnia 2022 roku włącznie. Od 2023 roku można będzie już tylko kupić kasę fiskalną online. Branże, które nie zostały objęte obowiązkową zmianą kas fiskalnych na te online, mają sposobność używania tradycyjnych kas do momentu potrzeby wymiany pamięci lub ich wyeksploatowania.

 
 

Dnia 20 maja 2021r w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości przy ul. Gimnazjalnej 1 w Zakopanem odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Cechu. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze dokonało wyboru władz cechowych na  kadencję 2021-2025r.

Prezesem Zarządu został wybrany Franciszek Kaletka .

W skład Zarządu Cechu zostali wybrani Kazimierz Dudzik, Maciej Rzankowski, Kazimierz Chyc, Bogdan Głowacki, Edward Chyc -Magdzin, Andrzej Król. Zastępcami członków Zarządu zostali Andrzej Lassak i Michał Kassowski.

Na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 27.05.2021r członkowie Zarządu postanowili, że  Zarząd w kadencji 2021-2025r  będzie działał w następującej składzie:

Prezes Zarządu- Starszy Cechu - Franciszek Kaletka,

Zastępca Prezesa - Podstarszy Cechu -  Kazimierz Dudzik,

Zastępca Prezesa - Podstarszy Cechu - Kazimierz Chyc

Sekretarz - Maciej Rzankowski,

Skarbnik - Andrzej Król

Członek - Bogdan Głowacki

Członek - Edward Chyc -Magdzin

Zastępcami członków Zarządu zostali Andrzej Lassak i Michał Kassowski.

Walne Zgromadzenie wybrało Komisję Rewizyjną w składzie : Andrzej Jarząbek, Stanisław Topór, Marta Tylka. Zastępcami członków Komisji Rewizyjnej zostali Władysław Halczak oraz Elżbieta Klimowicz-Pietrzyk.

Wybrano również  Sąd Cechowy w składzie: Edward Staszel, Bartłomiej Chyc-Magdzin, Józef Piech. Zastępcami członków Cechu zostali Piotr Majerczyk oraz Gabriela Kucharzak.

W trakcie Walnego Zgromadzenia dokonano wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla rzemieślników. Związek Rzemiosła Polskiego na wniosek Zarządu Cechu RRiP w Zakopanem przyznał odznaczenia :

 • Złoty medal im. J.Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego – dla  Stanisława Topora
 • Srebrny medal im.J.Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego – dla  Władysława Halczaka,  Bartłomieja Chyc-Magdzin,  Andrzeja Lassaka
 • Złotą odznakę za szkolenie uczniów w rzemiośle - dla  Edwarda Staszel
 • Srebrną odznakę za szkolenie uczniów w rzemiośle - dla Michała Kassowskiego
 • Honorową odznakę Związku Rzemiosła Polskiego - dla  Elżbiety Klimowicz Pietrzyk
 • Nagrodę  Kapituły Konkursowej Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie „Małopolski Rzemieślnik Roku 2020r” „ – dla Edwarda Staszel
 • Statuetkę Św. Józefa – za zasługi dla rozwoju rzemiosła Zakopanego – dla Prezesa Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu Tadeusza Szewczyka

 Wręczono również pamiątkowe dyplomy za długoletni staż członka Cechu w Zakopanem :

 • dla Franciszka Kaletki za 50 lat członkostwa w Cechu RRiP w Zakopanem
 • dla Józefa Piecha za 40 lat członkostwa w Cechu RRiP w Zakopanem
 • dla Edwarda Chyc-Magdzina za 30 lat członkostwa w Cechu RRiP w Zakopanem
 • dla Bogdana Głowackiego za 25 lat członkostwa w cechu RRiP w Zakopanem

Na szczególną uwagę zasługuje przyznana nagroda dla P. Edwarda Staszel, który został wyróżniony nagrodą dla „Małopolskiego Rzemieślnika Roku 2020”. Wszyscy nagrodzeni otrzymali gratulacje i wyrazy uznania za swoją pracę na rzecz rzemiosła.

 

 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem  rozpoczęła rekrutację na rok szkolny 2021/2022.