Tradycyjnie  jak  co roku   Święty Mikołaj   zaprasza wszystkie dzieci Rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł  Różnych  i  Przedsiębiorczości w   Zakopanem dnia 6 grudnia 2011r. o godz. 16.00  do sali obrad w  Domu Rzemiosła w Zakopanem przy ulicy Gimnazjalnej 1.

Prosimy o zgłoszenie liczby dzieci chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu ze Świętym Mikołajem do dnia 30 listopada 2011 osobiście w biurze Cechu lub telefonicznie 182068501

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę czerwca tj. 26.06.2011r. odbędzie się jubileuszowa XXX PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA POLSKIEGO NA JASNĄ GÓRĘ.
Jak co roku ZAPRASZAMY  wszystkich zrzeszonych w naszym Cechu oraz ich rodziny i przyjaciół
do wzięcia udziału w tej uroczystości.Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Cechu

 

Rekrutacja do nowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem

??Wybierając dobry zawód wybierasz swoją przyszłość?
 
Nabór  do klas I  na rok szkolny 2011/2012 rozpoczęty !!!

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do szkoły:

- Podanie o przyjęcie do szkoły (druk udostępniony na stronie www szkoły, bądź wydany w sekretariacie szkoły), z potwierdzoną możliwością odbywania praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie.
- Świadectwo ukończenia gimnazjum,
- Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
- Zaświadczenie lekarskie uprawnionego lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie, wydane na podstawie skierowania od pracodawcy, u którego uczeń odbywał będzie praktyczną naukę zawodu,
- 3 zdjęcia

Informacji  udziela i zapisy przyjmuje Biuro Cechu
Gimnazjalna 1
34-500 Zakopane
Od poniedziałku do piątku
Od 8.00 ?do 16.00
Podanie o przyjęcie do szkoły do pobrania: tutaj

 

Od 1 września 2011r. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości  w Zakopanem otwiera nową niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową o uprawnieniach szkoły publicznej.
Dnia  15 marca 2011r. decyzją Starosty Tatrzańskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 28 lutego2011r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem otrzymała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności t.j. z dniem 1 września 2011 roku oraz została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem E.4330.43

Czytaj więcej...

Etap regionalny do XI Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych
    W dniu 5 kwietnia br. w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu odbył się etap regionalny do XI Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.
W eliminacjach wzięło udział 13 uczniów ? pracowników młodocianych:
5 osób z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu,
3 osoby z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zakopanem,
3 osoby z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach,
2 osoby z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
W pierwszym etapie eliminacji uczestnicy rozwiązywali test z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Po ocenie testów przez Komisję Konkursową do drugiego etapu zakwalifikowało się sześciu uczestników z największą ilością punktów.
Drugi etap polegał na udzielaniu odpowiedzi ustnych z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy i pozostałych ww. dziedzin oraz zagadnień zawodowych.
Po ocenie II etapu Komisja Konkursowa ustaliła kolejność zajętych miejsc wyłaniając zwycięzców Konkursu. I miejsce zajęła Ewa Gawlik uczennica II roku nauki w zawodzie sprzedawca z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
II miejsce zajęła Dorota Prokop uczennica III roku nauki w zawodzie fryzjer z Zespołu szkół Zawodowych Nr 1 w Zakopanem.
Uczennice wezmą udział w etapie ogólnokrajowym w dniu 17 maja 2011r. w Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego 2011
Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego rozstrzygnięto 3 kwietnia 2011 roku. Impreza została zorganizowana przez Ogólnopolską Komisję Fryzjersko-Kosmetyczną Związku Rzemiosła Polskiego w ramach targów LOOK, które odbywają się na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Konkurs jest ogólnopolską imprezą organizowaną nieprzerwanie od 1992 roku we współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu i cieszy się dużym zainteresowaniem i prestiżem. Udział w Mistrzostwach stwarza nie tylko okazję do zaprezentowania najwyższych umiejętności fachowych, ale stanowi także efektowną formę doskonalenia zawodowego.
W kategorii seniorów mistrzem Polski we fryzjerstwie damskim został zakopiańczyk Ryszard Przybyło, a we fryzjerstwie męskim Krzysztof Klimczok. Wśród juniorów najwyższe laury przypadły Przemysławowi Kani we fryzjerstwie damskim, a w męskim Patrykowi Krawczykowi. Dodatkową nagrodą dla młodych fryzjerów było zwolnienie z części praktycznej egzaminu czeladniczego w konkurencji, w której zostali wyróżnieni. Gratulujemy !!

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

3073933
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
465
3925
51019
2998921
130914
102230
3073933