Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem na podstawie §24 ust.1, §25 ust.1, §27 ust.2 i §33 ust.1 pkt.3 Statutu Cechu oraz stosownie do Uchwały Zarządu Cechu Nr 10/2021 i Nr 12/2021 z dnia 25.03.2021r zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Cechu, które odbędzie się w dniu 20 maja 2021r. (czwartek) o godzinie 1000  -  I termin w budynku Cechu przy ulGimnazjalnej 1 w Zakopanem. W przypadku braku wymaganej statutowej liczby członków, zwołuje się zebranie w II terminie - 20 maja 2021r. czwartek) o godzinie 1030– w tym terminie zebranie jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał, bez względu na liczbę obecnych.

Przypominamy, że zgodnie z § 9 ust 2, pkt 3 Statutu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem:” Nie ma  czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Cechu  członek,  który zalega z wpłaceniem składki cechowej powyżej 6 miesięcy. W przypadku tych osób nie ma obowiązku indywidualnego zawiadamiania o terminie, miejscu i przedmiocie Walnego Zebrania”.

Informację o wysokości zaległych składek można uzyskać w Biurze Cechu pok. nr 212 lub pod numerem telefonu 18 20 68 334.

Jednocześnie informujemy, że w Biurze Cechu w godzinach od 9oo do 13oo w okresie od 05.05.2021r do 19.05.2021r  wyłożone są do wglądu:

 • protokół z Walnego Zgromadzenie Członków z 2020 r
 • sprawozdanie finansowe za 2020 r i plan finansowy na 2021r
 • sprawozdanie Zarządu
 • projekty Uchwał

 

                                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                                    Franciszek Kaletka

                                                                                                          Prezes Zarządu - Starszy Cechu

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu – Starszego Cechu
 2. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
 3. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia
 4. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, regulaminów pracy komisji
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Cechu
 8. Sprawozdanie z działalności za 2020 rok :
 • Zarządu Cechu
 • Komisji Rewizyjnej
 • Sądu Cechowego
 1. Sprawozdanie finansowe Cechu (bilans) za 2020 rok
 2. Dyskusja nad sprawozdaniami
 3. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie prawomocności Walnego Zgromadzenia
 4. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 • Przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi za 2020 rok
 1. Przedstawienie planu finansowego na 2021 rok
 2. Podjęcie Uchwał w sprawach :
 • przyjęcia planu finansowego na 2021 rok
 • pokrycia z funduszu zapasowego straty za 2020 rok
 1. Wybory do władz samorządowych Cechu : Prezesa Zarządu -Starszego Cechu, Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego, Delegatów na Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Delegatów Izby. Termin Zjazdu: 7 czerwca 2021r
 2. Dyskusja i wolne wnioski
 3. Przedstawienie wyników wyborów
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków - podjęcie uchwał w sprawach omówionych według porządku obrad i przyjęcie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Zakończenie zebrania.

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

6135698
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
1254
3769
8913
6092071
8913
154321
6135698